Το Κολουμνάριο

Πώς συνδέονται οι Ηράκλειες Στήλες με το σύμβολο του Δολαρίου;

Read More

Kurofune

Ποια ήταν τα Μαύρα Πλοία;

  Read More

Πορτοκάλι και Πορτογαλία

Τι σχέση έχουν;

Read More

Κόρτε Ρεάλ

Η Ανακάλυψη των Ακτών του Καναδά από τους Πορτογάλους

Read More

Candia, La Cita De Corphu

Πορτολάνος του 1590 που απεικονίζει το Ηράκλειο και την Κέρκυρα

Read More

Ρόαλντ Άμουντσεν

Ο Πρώτος Διάπλους του Βορειοδυτικού Περάσματος

Read More

Ιππαλος

Η Πρώτη Περιγραφή των Μουσώνων και η Πρώτη Πλεύση προς την Ινδία μέσω της Ανοιχτής Θάλασσας

Read More

Ωκεανοί

Πόσοι είναι και ποια είναι τα όρια τους;

Read More