Ο Χάρτης του Μούνστερ (1540)

Ο Πρώτος Χάρτης που απεικονίζει ολόκληρη την Αμερικανική ήπειρο

Read More

Εστεβάνικο

Ο Πρώτος Αφρικανός που έφτασε στην Βόρεια Αμερική

Read More

Σκύλακας ο Καρυανδεύς

Ένας Έλληνας ανακαλύπτει τις εκβολές του Ινδού Ποταμού και από εκεί φτάνει μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα

Read More

Αουτόρου

Ο Πρώτος Πολυνήσιος φτάνει στην Ευρώπη

Read More

Ρόδος και Rhode Island

Τι σχέση έχει το ελληνικό νησί με την πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής;
Read More