Ρόαλντ Άμουντσεν

Ο Πρώτος Διάπλους του Βορειοδυτικού Περάσματος

Ανάγνωση του υπολοίπου

Ιππαλος

Η Πρώτη Περιγραφή των Μουσώνων και η Πρώτη Πλεύση προς την Ινδία μέσω της Ανοιχτής Θάλασσας

Ανάγνωση του υπολοίπου

Ωκεανοί

Πόσοι είναι και ποια είναι τα όρια τους;

Ανάγνωση του υπολοίπου

Ροδρίγο δε Χέρεθ

Ο Ευρωπαίος που ανακάλυψε το κάπνισμα

 Ανάγνωση του υπολοίπου

Κανάρια Νησιά

Πώς προέκυψε η ονομασία τους και ποια η σχέση τους με τα καναρίνια;

Ανάγνωση του υπολοίπου