Τα Νησιά του Διομήδη

Τα δύο κοντινά νησιά που χωρίζουν την Ανατολή με την Δύση

Ανάγνωση του υπολοίπου

Το Κολουμνάριο

Πώς συνδέονται οι Ηράκλειες Στήλες με το σύμβολο του Δολαρίου;

Ανάγνωση του υπολοίπου

Kurofune

Ποια ήταν τα Μαύρα Πλοία;

  Ανάγνωση του υπολοίπου

Πορτοκάλι και Πορτογαλία

Τι σχέση έχουν;

Ανάγνωση του υπολοίπου

Κόρτε Ρεάλ

Η Ανακάλυψη των Ακτών του Καναδά από τους Πορτογάλους

Ανάγνωση του υπολοίπου

Candia, La Cita De Corphu

Πορτολάνος του 1590 που απεικονίζει το Ηράκλειο και την Κέρκυρα

Ανάγνωση του υπολοίπου

Μπέρκνερ

Το Νοτιότερο Νησί του Κόσμου

Ανάγνωση του υπολοίπου

Η Τέχνη Νάνμπαν

Όταν οι Πορτογάλοι έγιναν έμπνευση τέχνης στην άλλη άκρη της Ευρασίας.

  Ανάγνωση του υπολοίπου

Ρόαλντ Άμουντσεν

Ο Πρώτος Διάπλους του Βορειοδυτικού Περάσματος

Ανάγνωση του υπολοίπου