Ετικέτα: Νεότεροι ‘Ελληνες

Ευστράτιος Ντελάρωφ

Ο Πρώτος Έλληνας που έφτασε στην Αλάσκα

Δον Θεόδωρος

Ο Πρώτος Έλληνας που Πάτησε στην Βόρεια Αμερική

Οι Έλληνες που Ακολούθησαν τον Μαγγελάνο

Ιωάννης Φωκάς (Juan de Fuca)

Ένας Έλληνας θαλασσοπόρος προσεγγίζει πρώτος τις δυτικές ακτές του Καναδά