Ετικέτα: Ναυσιπλοΐα

Τα Πλοία των Ανακαλύψεων

Volta do Mar

Η Απόσταση και η Ταχύτητα στον Ωκεανό

Το Ανεμολογιο