Ετικέτα: Αρχαίοι Έλληνες

Ιππαλος

Η Πρώτη Περιγραφή των Μουσώνων και η Πρώτη Πλεύση προς την Ινδία μέσω της Ανοιχτής Θάλασσας

Κωλαίος ο Σάμιος (Video)

Συρακουσία

Το Μεγαλύτερο Πλοίο της Αρχαιότητας

Αρχαίοι Έλληνες

Είχαν ανακαλύψει την Αμερική;

Νεαρχος

Η εξόρμηση του Μακεδονικού στόλου κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ευθυμένης ο Μασσαλιώτης

Ο θαλασσοπόρος που ανακάλυψε πως… ο Νείλος πηγάζει από τον Ατλαντικό Ωκεανό!

Σκύλακας ο Καρυανδεύς

Ένας Έλληνας ανακαλύπτει τις εκβολές του Ινδού Ποταμού και από εκεί φτάνει μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα