Ετικέτα: Αιγύπτιοι

Το Αρχαιότερο Σωζόμενο Πλοίο

Η “Δόξα των Δύο Χωρών”

Το Πρώτο Πλοίο της Ιστορίας που γνωρίζουμε με την ονομασία του

Ανού

Ο πρώτος καταγεγραμμένος εξερευνητής της Ιστορίας