Κατηγορία: Ιστορία

Οι Ρωμαίοι στην Αφρική

Το Νησί των Χριστουγέννων

Ο Σταυρός του Τάγματος του Χριστού

Το σύμβολο που έφεραν στα πανιά τους οι Πορτογαλικές Καραβέλες

Το Νησί της Αγίας Ελένης

Το Σχήμα της Γης

Πώς έγινε αντιληπτή η σφαιρικότητα της;

Ο Μύθος της Αντίλιας και οι Αντίλλες

Το Νησί Ναουρού